Rekommendationer ST-utbildning

SFMGs särskilda rekommendationer avseende ST-utbildning i klinisk genetik har nu publicerats på hemsidan.

Sektionens Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG) särskilda rekommendationer är framtagna av de lokala ST-studierektorerna med syftet att klargöra och komplettera de medicinska delmålen (delmål 1 till 12) i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring i klinisk genetik. Föreningen avser att successivt uppdatera dessa rekommendationer i takt med utvecklingen inom ämnesområdet. Rekommendationerna kan användas för att tidigt identifiera områden där ST-läkaren kan behöva extern auskultation för att uppnå specialistkompetens.

SFMGs särskilda rekommendationer avseende ST-utbildning i klinisk genetik
SFMGs särskilda rekommendationer avseende ST-utbildning i klinisk genetik
SFMG_Klinisk-genetik_sarskilda-rekommendationer.pdf
91.9 KiB
1344 Downloads
Detaljer