Pediatrisk genetik, Stockholm 15/1

BLF’s arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik avhåller sitt årliga möte den 15 januari 2020 på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm. För ytterligare information och anmälan, se anmälningssidan.