Påminnelse certifiering

SFMGs utbildningsgrupp uppmuntrar alla genetiska vägledare och biträdande sjukhusgenetiker att se över den utbildningsplan som har tagits fram av utbildningsgruppen och att också ansöka om certifiering hos SFMG. Att följa utbildningsplanen och uppnå certifiering är till nytta för både egen utveckling, yrkesprofessionen och den klinik man är anställd vid. De som har godkänts under året erhåller diplom i samband med Genetikdagarna som SFMG arrangerar i januari varje år. För att hinna med certifieringsprocessen och nå ett beslut på kommande årsmöte bör ansökan ses över och skickas in till SFMG sekreterare senast 15 november.