Lore Zech (1923-2013) – forskare och pionjär

Lore Zech
Professor Lore Zech

Lore Zech, professor emeritus i medicinsk genetik har, som tidigare meddelats, avlidit den 13/3 2013, 89 år gammal efter en tids sjukdom. Hon efterlämnar dottern Hillevi.

Lore var född i Tyskland 1923. Efter akademisk utbildning vid universiteten i Tyskland fick hon 1953 en postdoktorsanställning vid Institutionen för cellforskning och genetik, Karolinska Institutet. Tillsammans med professor Torbjörn Caspersson började Lore studera kromosomerna hos växter, som hon behandlade med olika s.k. alkylerande ämnen. Försöken resulterade i den s.k. Q-bandningsmetoden vilket innebar att specifika kromosomer kunde identifieras i ljusmikroskop. Resultaten publicerades 1968 och efter att ha förfinat metoden kunde Lore Zech visa på karakteristiska mönster för samtliga kromosomer hos människan. Arbetet var banbrytande och metoden har sedan dess etablerats över hela världen för att diagnostisera olika former av kromosomavvikelser vid sjukdomar och syndrom. Metoden blev också en förutsättning för kartläggning av arvsanlagens position på respektive kromosom. Efter denna grundläggande upptäckt fortsatte Lore sina studier av kromosomavvikelser vid cancer. Här gjorde Lore återigen pionjärinsatser genom att visa på genetiska förändringar vid olika former av leukemier och lymfom. Dessa upptäckter har haft en stor betydelse för vår förståelse av cancer samt för utveckling av cancerdiagnostik.

Efter pensioneringen 1989 fortsatte Lore sitt forskningsarbete vid Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset och vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Där medverkade hon i hög grad till att etablera metoder för analys av människans arvsmassa. Ända fram till sin död var Lore delaktig i olika forskningsprojekt och ständigt lika nyfiken. Under hela sin tid som aktiv forskare var Lore ett föredöme; hon var outtröttlig, visade stor integritet och framhöll aldrig sina egna insatser. Hon var samtidigt varm, lyssnande, uppmuntrande och intresserad av andra människor. Lore kommer alltid att finnas i våra hjärtan.

För Svensk Förening för Medicinsk Genetik,

Göran Annerén
Richard Rosenquist Brandell
Lucia Cavelier
Niklas Dahl
Maritta Hellström Pigg
Karl-Henrik Gustavson