Doktorandtjänst, CRB, Uppsala

Centrum för forskningsetik och bioetik vid Uppsala universitet (CRB) lyser ut två doktorandtjänster, varav den ena kan komma att handla om etiska frågor kring genetisk testning före konceptionen. Tjänsten beskrivs här:
http://www.uu.se/jobb/phd-students/annonsvisning?languageId=1&tarContentId=238211

Projektet ”Ethical issues on preconception genetic testing” kan man läsa mer om här:
http://www.crb.uu.se/downloads/PhD-pre-conception-testing.pdf