Kurs: Klinisk genetik och genetisk vägledning, Lund

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet fjärde omgången av uppdragsutbildningen Klinisk genetik och genetisk vägledning I med start VT 2021 och avslut HT 2021. För ytterligare information, se kursens hemsida samt bifogad pdf-fil.

Klinisk Genetik Och Genetisk Vägledning I 15hp_Vt21-Ht21_Lund
Klinisk Genetik Och Genetisk Vägledning I 15hp_Vt21-Ht21_Lund
Klinisk-genetik-och-genetisk-vu00e4gledning-15hp-Vt21-Ht21.pdf
203.5 KiB
244 Downloads
Detaljer