Dysmorfologimöte, Uppsala 27/5

Gruppen för dysmorfologi inom Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik inbjuder ånyo till ett dysmorfologimöte, denna gång i Uppsala. Målet är att barnläkare, kliniska genetiker och andra intresserade i landet samlas vid informella möten en till två gånger årligen och diskuterar diagnostiken av genetiska problemfall.

Mötet avhålls 27 maj 2014 kl 10-16 på Rudbeckslaboratoriet i Uppsala. För ytterligare information samt anmälan, se denna pdf-fil:

Dysmorfologidag Uppsala 2014
Dysmorfologidag Uppsala 2014
Dysmorfologidag_Uppsala_2014.pdf
57.6 KiB
521 Downloads
Detaljer