ASHG, Baltimore 6-10/10

ASHG-2015-meeting-logo

 

 

 

 

 

American Society of Human Genetics Annual Meeting (ASHG 2015) avhålls i Baltimore, MD, 6-10 oktober 2015. Deadline för tidig registrering är 20 augusti. För ytterligare information, se webbplatsen för ASHG 2015.