Workshop epigenetik, Uppsala 19-20/3

Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) vid Uppsala universitet arrangerar en workshop Epigenetics as the meeting point between nature and nurture i Uppsala, 19-20 mars 2015. För ytterligare information och anmälan, se evenemangets webbplats.