Vinnova-stöd till Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att implementera precisionsmedicin koordinerat i Sverige. Bakom satsningen står sju universitetslandsting/regioner tillsammans med landets medicinska fakulteter. Många professionella organisationer inklusive Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) är också aktiva deltagare inom GMS. Innovationsmyndigheten Vinnova har nu beslutat att ge ekonomiskt stöd till GMS, och med en medfinansiering från sjukvården och universitet så satsas 85 miljoner kronor under de två närmaste åren. Under denna tid kommer projektet främst att ha fokus på cancer, sällsynta ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar. På längre sikt kommer GMS även att inkludera de så kallade folksjukdomarna som hjärt-och kärl, autoimmuna och psykiatriska sjukdomar.