Syndromdag, Stockholm 18/9 (preliminär info)

Preliminär information – boka dagen:

Britt-Marie Anderlid vill på detta sätt informera om och bjuda in till en dag med föreläsningar (professor Dian Donnai från University of Manchester och professor Han Brunner från Nijmegen University Hospital) samt falldiskussioner kring syndromdiagnostik. Detta planeras torsdagen den 18 september 2014 vid Karolinska universitetssjukhuset Solna, kostnad 500 kr (lunch och kaffe ingår).

Detaljerad information, program och detaljer för anmälan kommer i ett senare meddelande.