Symposium genomeditering, Lund 13-14/10

Symposiet ”New genome editing technologies for medicine and agriculture” avhålls den 13-14 oktober 2020 i Lund. Symposiet arrangeras av Pufendorf IAS Theme CRISPRideas och kommer även att live-streamas. För program och anmälan, se Pufendorfinstitutets hemsida.