Symposium ”Functional genomics of the human brain”, Uppsala 14/10

Svenska Sällskapet för Medicinsk Genetik i samarbete med SciLifeLab organiserar symposiet Functional genomics of the human brain i Uppsala, 14 oktober 2015. För ytterligare information och anmälan, se symposiets egen webbplats samt den bifogade pdf-filen:

SSMG 2015 A4 Digital Flyer 96dpi
SSMG 2015 A4 Digital Flyer 96dpi
SSMG 2015_A4_digital flyer_96dpi.pdf
230.8 KiB
389 Downloads
Detaljer