Stipendium att söka för ESHG 2024

ESHG erbjuder National Fellowships ESHG 2024 vilket innebär att SFMGs styrelse har möjlighet att utse en person som får gratis registrering till ESHG-mötet 2024 inklusive luncher och sociala tillställningar samt upp till 600 Euro för att täcka delar av resekostnad/hotell. Det ekonomiska bidraget ska gå till en individ som är i början av karriären och vänder sig inte till någon särskild yrkesgrupp.

Urvalskriterier:

  • Man skall vara medlem i SFMG vid ansökningstillfället och skall också ha varit medlem vid årsskiftet 2023-2024.
  • Abstract till årets ESHG-konferens skall ha skickats in och accepterats.
  • Personer i början av sin karriär kommer att prioriteras.

Den sökande skall skicka ett kort email tillsammans med accepterat abstract och referenslista på tidigare publikationer till sekreteraren för SFMG (secretary@sfmg.se). Aktuella ansökningar kommer sedan bedömas och rankas av två professorer i klinisk genetik, varefter SFMGs styrelse fattar beslut.

Ansökan skall ha inkommit senast 2/4 2024.