SFMG ny styrelse

Vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik 2017-01-26 valdes ny styrelse för de kommande två verksamhetsåren. Föreningens nya ordförande är Anna Öfverholm, överläkare vid Klinisk genetik i Göteborg. För ytterligare information och kontaktuppgifter, se styrelsens sida på sfmg.se.