Riktlinjer malignt melanom

Svenska nätverket för familjärt melanom (SweFaM) och Svenska melanomstudiegruppen (SMSG) har utarbetat ett dokument avseende handläggning av individer inom familjer med familjärt melanom. Dokumentet har varit på remiss till bl.a. SFMG, och den finala skriften publiceras nu på föreningens webbplats.