Riktlinjer kolorektalcancer uppdaterade

De riktlinjer för utredning, uppföljning och omhändertagande vid ärftlig kolorektalcancer som tidigare publicerats på SFMGs webbplats har uppdaterats avseende koloskopirekommendationer. De uppdaterade riktlinjerna: