Rapport: Heritable Human Genome Editing

En kommission, the International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editing, har på uppdrag av National Academy of Medicine, National Academy of Sciences och The Royal Society publicerat en rapport med titeln Heritable Human Genome Editing, se pdf-fil nedan. Ett webbinarium på temat hölls också den 3 september 2020. För ytterligare information se International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editings hemsida.

Rapport - Heritable Human Genome Editing (the International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editing, 2020)
3.6 MiB
1818 Downloads
Detaljer