Kurs kardiogenetik, Umeå 9-12/10

Centrum för Kardiovaskulär Genetik vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå anordnar en kurs i ärftliga hjärt-kärlsjukdomar i Umeå, 9-12 oktober 2017. För ytterligare information, se annons.