GMS symposium ”Genomic Medicine in Action”, Stockholm 28/5

Genomic Medicine Sweden (GMS) anordnar sitt första symposium, Genomic Medicine in Action, den 28 maj 2019. Mötet avhålls i Sune Bergström Aula, BioClinicum, Solnavägen 30, Solna. För ytterligare information och anmälan, se symposiets hemsida.