Genomic Medicine Sweden (GMS) ny hemsida

Genomic Medicine Sweden (GMS) lanserar idag sin nya hemsida, https://genomicmedicine.se

GMS består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första steg kommer att införa bred gensekvensering inom sjukvården. Detta kommer avsevärt att förbättra diagnostik och individanpassade behandlingar av en rad sjukdomar. Varje GMC är ett nära samarbete mellan sjukvård och universitet på respektive ort.