Genetisk vägledare, Lund

VO Klinisk genetik och biobank i Lund utlyser en tjänst som genetisk vägledare/sjuksköterska. För ytterligare information, se platsannonsen på Region Skånes webbplats.