Flera tjänster, Centrum för Molekylär Diagnostik, Lund

Centrum för Molekylär Diagnostik i Lund (CMD) är en nystartad enhet inom Region Skåne bildad i syfte att stärka molekylär diagnostik baserat på den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS). CMD utlyser nu flera tjänster för biomedicinska analytiker, biomedicinare och disputerade molekylärbiologer.

För ytterligare information, se platsannonsen på Region Skånes webbplats.