Enkät ”Ditt DNA – ditt val”

Följande information delas via SFMG på önskemål från den etiska arbetsgruppen inom Genomic Medicine Sweden (GMS):

 

Ditt DNA- ditt val

”Ditt DNA- ditt val” (Your DNA- Your Say) är en global studie om attityder kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet. Den globala studien är skapad av Dr. Anna Middleton, Welcome Genome Campus On behalf of Global Alliance for Genomics & Health. Den svenska delen av studien utgår från ELSI-gruppen (etiska, legala och sociala aspekter) inom Genomic Medicine Sweden. Websidan innehåller ett antal korta videofilmer som förklarar vad delning och användning av DNA-information kan innebära. Sidan innehåller också en relaterad enkät om dina hälsodata på nätet och hur de skulle kunna användas av andra.

Videofilmerna går också bra att använda för utbildning och upplysning kring delning, användning och tillgänglighet av genetisk information.

https://surveys.genomethics.org/survey/yourdnayoursay?_=1

När du kommer in på sidan kan du skrolla ner till den svenska delen. Klicka på knappen som det står ”svenska” på. Du kommer också dit direkt via följande länk:

https://surveys.genomethics.org/survey/yourdnayoursay/se

Webenkäten här är den svenska delen av globala studien, Your DNA – Your Say. För att fylla i enkäten ska du vara 18 år eller äldre.

Genomic Medicine Sweden är mycket intresserade av att få mer information kring vad allmänheten i Sverige har för attityder kring ovanstående område och hoppas därför att så många som möjligt vill delta i studien.

Fyll därför gärna i webenkäten samt sprid länken vidare till patienter, vänner, familj och andra personer i ert nätverk.  Länken kan också spridas via sociala nätverk såsom Facebook, Twitter och Instagram.