E-kurs: Precisionsmedicin i praktiken – Bröstcancer

Genomic Medicine Sweden (GMS) har i samarbete med Roche och Novartis lanserat en E-kurs: Precisionsmedicin i praktiken – Bröstcancer. Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom bröstcancer. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om precisionsmedicin och bidra till att bred genomisk profilering inom bröstcancer tillgängliggörs för patienter på ett jämlikt sätt över landet.