Artikel om genetisk riskinformation

Carolina Hawranek, doktorand hos Anna Rosén i Umeå, har i ett nationellt samarbete med genetiska mottagningar i Sverige publicerat en artikel titulerad:
”Public support for healthcare-mediated disclosure of hereditary cancer risk information: Results from a population based survey in Sweden”
Artikeln finns att läsa på Hereditary Cancer in Clinical Practice: https://hccpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13053-020-00151-0
För fulltext PDF-fil att ladda ner är direktlänken: https://rdcu.be/b7fvG

Bakgrund – del av nationella DIRECT-studien
Studien är en av de förstudier som varit grunden för design av den nu pågående nationella multicenter randomiserade kliniska studien under namn ”DIRECT”, där 600 familjer rekryteras och randomiseras till antingen ordinarie mottagning (nuvarande praxis med familjemedierad infospridning) eller intervention (sjukvårdsassisterad spridning av riskinformation med erbjudande om informationsbrev direkt till högrisksläktingar).

Mer info finns på studiens webbsida på umu.se:
https://www.umu.se/forskning/projekt/genetisk-riskinfo-for-att-forebygga-cancer-direct-studien/

Komplett registrering på ClinicalTrials för den kliniska studien finns på:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04197856?id=NCT04197856&draw=2&rank=1&load=cart