Angående onkogenetiska mötet 2020

Notis angående onkogenetiska mötet 2020

Uppsala står på tur för arrangemanget av höstens onkogenetiska möte som är planerat till 18 -19 november. Då vi befinner oss i dessa Corona-tider är det osäkert i vilken form det blir och vi återkommer efter sommaren med mer information.

Hälsningar,

Programgruppen, Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset