Patientinformation genomik

Samverkansrådet (gruppen för patientsamverkan) inom Genomic Medicine Sweden (GMS) har tillsammans med CSD Karolinska, Nätverket mot Cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnoser tagit fram två broschyrer, Genomik som en del av precisionsmedicin respektive Vad är genomsekvensering? Inom GMS-arbetet har man tidigare översatt två animerade filmer om genomik och genomikens potentiella betydelse för behandling, och SFMG har nu samlat dessa resurser på sidan https://sfmg.se/dokument/patientinformation-genomik/