Vinnovastöd till GMS

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar tillsammans med regioner och universitet i en fortsatt finansiering omkring 88 miljoner kronor på Genomic Medicine Sweden (GMS) för utbyggnaden av precisionsmedicin i hela landet. För ytterligare information, se pressmeddelanden från Vinnova och Genomic Medicine Sweden samt artikel i Dagens Medicin.