Uppdatering: ”Genetics of Human Brain Development”, Uppsala 9/10

Uppdaterat program:

SciLifeLab tillsammans med Svenska Sällskapet för Medicinsk Genetik anordnar symposiet ”Genetics of Human Brain Development” den 9 oktober 2014, Svedbergsalen, BMC, Uppsala. För ytterligare information och anmälan se bifogad pdf-fil samt symposiets hemsida.

Genetics of Human Brain Development
Genetics of Human Brain Development
Symposium Human Brain.pdf
Version: 2
116.7 KiB
466 Downloads
Detaljer