Tjänster bioinformatiker och systemarkitekt, Göteborg

Två tjänster utlyses i Göteborg, en systemarkitekt och en kodande bioinformatiker. Tjänsterna är förlagda till Göteborgs universitet, men personerna kommer att ha ett nationellt uppdrag under uppbyggnadsfasen av Genomic Medicine Sweden (GMS). För ytterligare information, se platsannonserna:

Researcher/Assistant researcher (Bioinformatician with focus on system development)

Researcher/Assistant researcher (System architect on bio-IT)