SweGen-databas publikt tillgänglig

Variantfrekvenser för 1000 svenska individer som helgenomsekvenserats inom SweGen-projektet finns nu i en publikt tillgänglig databas, https://swefreq.nbis.se.

Svensk Förening för Medicinsk Genetik vill uttrycka sin uppskattning för detta initativ, och ser SweGen som ett viktigt komplement till globala databaser, i första hand gnomAD.