Regeringens nationella strategi för life science

Regeringen har den 12 december 2019 presenterat en nationell life science-strategi. Rapporten beskriver åtta områden som är prioriterade, bland annat att regioner och kommuner bör få bättre förutsättningar för att effektivt och säkert dela patientdata mellan olika vårdgivare. En annan målsättning är att öka användningen av hälsodata för forskning för att bidra till förbättrad vård. Patienter, brukare och personal inom vård och omsorg är centrala i sammanhanget och deras erfarenheter och kompetens måste tillvaratas i förändringsarbetet. Andra delar som nämns i rapporten handlar om tekniska möjligheter att dela data, juridiskt stöd för behandling av data, samt att göra nya genomsekvenseringstekniker tillgängliga likvärdigt över hela landet. I det sammanhanget diskuteras även precisionsmedicin och projektet Genomic Medicine Sweden (GMS).

Läs rapporten En nationell strategi för life science på regeringens hemsida.