Medicinska Riksstämman, Stockholm 4-5/12

Medicinska Riksstämman 2014

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till Medicinska Riksstämman som avhålls på Stockholm Waterfront Congress Centre den 4-5 december 2014. SFMG deltar vid följande symposium:

  • Nya möjligheter till fosterdiagnostik, hur enkelt kan/bör det bli?
    Peter Lindgren, Peter Conner, Erik Iwarsson, Christian Munthe.
    Torsdag 4/12 kl 15.30-17.00.

Av tradition har fosterdiagnostik för kromosomavvikelser hos foster, med provtagning från fostervatten eller moderkaka i tidig graviditet, erbjudits till kvinnor 35 år eller äldre i Sverige. Båda metoderna innebär ett visst obehag vid provtagningen men ffa en ökad risk för missfall pga av provtagningen.

Sedan några år har det tekniskt varit möjligt att med ett vanligt blodprov från den gravida mamman bedöma sannolikheten för vissa kromosomavvikelser hos fostret. Blodprovet, som kallas för NIPT (Non Invasive Prenatal Test), undersöker foster DNA i mammans blod. Upptäcksgraden av Downs syndrom i högriskgrupper är över 99% till skillnad mot 85-90% med KUB-test. Tekniken utvecklas snabbt vilket innebär att priset för testet sjunker samtidigt som allt fler genetiska förändringar bli möjliga att upptäcka. Enligt svensk lagstiftning är vi skyldiga att informera alla gravida kvinnor om möjlighet till fosterdiagnostik. Vilken metod eller metoder bör Sveriges gravida kvinnor erbjudas?

För ytterligare information och anmälan, se http://www.sls.se/Riksstamman/