INSTÄLLT: Pediatrisk genetik, Uppsala 6-7/10

På grund av pandemin har organisatörerna beslutat att ställa in det tidigare aviserade mötet i pediatrisk genetik den 6-7 oktober.