Genetik och tandvård, Göteborg 4/12

Mun-H-Center anordnar en fokusdag betitlad Genetik – tandvårdens roll vid diagnostik och behandling av personer med olika genetiska tillstånd i Göteborg, 4 december 2014. För ytterligare information, se annons på deras hemsida samt bifogad pdf-fil:

Fokusdag -genetik Och Tandvård
Fokusdag -genetik Och Tandvård
Fokusdag -genetik och tandvård.pdf
445.7 KiB
1380 Downloads
Detaljer