En enkät från Etik och Policygruppen (EoP) inom SFMG

SFMGs Etik och Policygrupp (EoP) vill informera om följande:

Hej alla medlemmar inom SFMG!

Gruppen EoP (etik och policygruppen) inom SFMG har fått uppdraget att se över behovet av riktlinjer och/eller att få en nationell samsyn inom Sverige kring genetisk testning av friska individer utan kända ärftlighetsfaktorer, sk anlagsbärarscreening. Det är också den term som vi anser är den bästa termen för denna typ av testning. Just i denna enkät har vi dock valt för tydlighetens skull använda två olika termer beroende på indikation för test.

Det vi avser med genetisk testning i detta sammanhang är genetisk anlagsscreening av följande två kategorier:

  • Personer som gör en genetisk screening för att ta reda på mer om sin personliga framtida hälsa och risker för att utveckla sjukdomar (Anlagsbärarscreening).
  • Personer eller par som inför graviditet vill veta anlagsbärarskap för recessiva sjukdomar (Expanded carrier screening).

Därför vill gärna veta mer om dina erfarenheter och attityder till denna form av genetisk testning.

Följ nedanstående länk för att komma till enkäten.
https://survey.ki.se/eop2022

Hälsningar EoP-gruppen
genom Charlotta Ingvoldstad Malmgren