Riktlinjer

På denna sida presenteras kliniska riktlinjer, kvalitetsdokument och andra styrande och/eller vägledande dokument som är av vikt för arbetet vid kliniskt genetiska enheter. Innehållsansvariga framgår av respektive dokument.

Hematologisk genetik

Cytogenetiska och molekylärgenetiska förändringar i maligna hematologiska sjukdomar

Cancergenetik

Kardiogenetik

Kvalitetsriktlinjer