GMS-RD Informationsblad: frisk anhörig ungdom 11-17 år

Information till friska släktingar som fyllt 11 år men inte 18 år om deltagande i studie Identifikation av nya orsaker till sällsynta genetiska sjukdomar

Vi frågar dig om du vill vara med i forskningsstudien Identifikation av nya orsaker till sällsynta genetiska sjukdomar. Studien försöker hitta nya orsaker till sjukdom hos individer med sällsynta diagnoser (sjukdomar eller tillstånd som finns hos få personer) och studera dessa tillstånd. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta. Det är egentligen dina föräldrar som bestämmer om du får vara med eller inte – men dina föräldrar måste lyssna på vad du vill.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Det händer mycket inom utvecklingen av nya tekniker och metoder för undersökning av arvsmassa eller DNA. På senare år har det blivit möjligt att undersöka hela människans arvsmassa, alla kromosomer och alla gener, i en enda undersökning. Med denna metod kan man diagnostisera genetiska sjukdomar (dvs. sjukdomar som beror på förändringar i gener/kromosomer i arvsmassan) av olika slag. Dessa nya tekniker har gjort det lättare att ställa rätt diagnos, bedöma om en sjukdom är ärftlig, och i vissa fall även ge vägledning vid val av behandling. Det är fortfarande mycket som är okänt kring hur olika genetiska varianter kan leda till sjukdom. Främsta syftet med att erbjuda dig att delta i forskningsstudien är att försöka fastställa din släktings diagnos och att använda informationen från utredningen för forskning om kopplingen mellan gener och sällsynta sjukdomar.

Hur går studien till?

Genetiska analyser

Först görs en utredning, bland annat undersöker man din anhörig och gör olika laboratorieanalyser för att ställa diagnos på dennes sjukdom. Om man inte hittar orsaken direkt inom sjukvården så kommer vi i detta forskningsprojekt på nytt titta på den genetiska analys som vi gjort tidigare och titta på gener som vi ännu inte vet så mycket om. Först analyseras den som är sjuk, men ibland behöver vi prov från släktingar såsom mamma och pappa eller syskon, för det kan göra ofta analysen lättare och öka chansen att ställa en diagnos. Det är därför vi nu frågar dig om du vill vara med oi forskningsstudien.

För undersökningen används antingen prover som tagits tidigare och i så fall behöver vi inte få ett nytt blodprov i detta skede. Ibland behöver vi ett nytt prov för att undersöka med andra metoder och i andra vävnader. Ofta är det ett vanligt blodprov som tas i armvecket, men det kan också vara att man behöver en mycket liten hudbit som i så fall tas vid ett läkarbesök efter bedövning. För att tolka den genetiska informationen kommer vi även att behöva läsa i din journal och ibland behöver vi göra en kroppsundersökning.

Studie av studiedeltagarnas upplevelser av beslutsprocess och nöjdhet

Ett annan del av studien är att undersöka vad du och/eller dina föräldrar tycker om sättet vi jobbat för att hitta orsaken till din släktings sjukdom. Alla kommer inte att vara med i denna del av studien.

De som deltar kommer att få svara på en del frågor både före och efter de har fått information om studien. Vi frågar hur du och dina föräldrar fattat era beslut avseende utredningen med att titta på hela arvsmassan och om ni varit nöjda med informationen och vägledningen. Vi kommer inte att veta att det är just du som svarat på frågorna för namn och personnummer är inte med när vi tittar på svaren.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Ditt deltagande i studien kan leda till att vi kommer fram till en diagnos hos din släkting. En korrekt diagnos på gennivå kan bidra till att förutsäga sjukdomsförloppet, påverka val av behandling och kontrollprogram samt gör det möjligt att värdera risken för andra familjemedlemmar.

Det är ovanligt men möjligt att vi vid analysen hittar en förändring som medför risk för en annan sjukdom än den som din släkting har.

Risken för att data kan spåras tillbaka till dig är väldigt liten eftersom ditt namn eller personnummer inte delas och kommer under inga omständigheter att publiceras i öppna databaser, utan all datahantering kommer att ske lagenligt och med den säkerhet som informationen kräver.

Vad händer med mina uppgifter?

Vid analysen jämförs ditt prov med arvsmassa från andra personer, både friska och sjuka, med hjälp av databaser. För att kunna göra detta lagras alla undersökta personers DNA-sekvenser utan uppgifter om din identitet, i databaser som andra forskare och diagnostiska laboratorier kan använda som jämförelsematerial. Projektet kommer också att samla in och registrera detaljerad information om dig, t.ex journaluppgifter om diagnos och sjukdomssymptom, röntgenundersökningar och provsvar. Denna information är alla personuppgifter som samlas in om dig i studien.

Om vi i studien lyckas hitta nya sjukdomsmekanismer vill vi gärna rapportera detta i vetenskapliga tidskrifter tillsammans med viktig klinisk information.

Studien är frivillig

Det går bra att tacka ja till forskningsprojektet och sen ändra sig. Om du inte vill vara med i studien längre säger du till dina föräldrar.

Mer information om studien, hur prover och data hanteras samt hur man tackar ja eller nej finns i den information dina föräldrar får.