Genetiska vägledare

Genetisk vägledning är en medicinsk konsultation, ett informationssamtal, som avhandlar genetiska, medicinska och psykologiska frågeställningar associerade med risken för en genetisk sjukdom i en familj eller i en släkt.

En genetisk vägledare är en person med en grundläggande akademisk utbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens områden (t.ex. sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och barnmorska) eller inom socialt arbete, psykologi eller motsvarande ämnen, och som genomgått utbildning och examination i genetisk vägledning. Den teoretiska utbildningen kan vara enskilt validerad eller en accepterad genetisk vägledarutbildning.

Den genetiske vägledaren förbereder och genomför genetiska patientmottagningar inklusive psykosocialt omhändertagande i samband med genetiska utredningar. I arbetsuppgifterna ingår förberedande arbete inför mottagningsbesök som innefattar en första kontakt med patienten för att inhämta och sammanställa information om släkten, beställning av journaler från patient eller andra familjemedlemmar samt grundläggande pedigreeanalys. Vidare ingår medverkan vid läkarbesök, förberedande och uppföljande samtal med patient inför presymtomatisk testning . En genetisk vägledare skall under ledning av genetisk specialist kunna arbeta självständigt med familjeutredningar inklusive egna patientbesök. Andra uppgifter är telefonservice för allmänhet och patienter, delta i framtagande av patientinformation, utbilda sjukvårdspersonal samt information och utbildning till allmänheten.

Dokument

Utbildningsprogram för SFMG-certifiering som genetisk vägledare
203.1 KiB
2085 Downloads
Detaljer
Patientlogg bilaga till certifiering som genetisk vägledare
Patientlogg bilaga till certifiering som genetisk vägledare
Patientlogg-bilaga-till-certifiering-som-genetisk-vagledare.pdf
99.0 KiB
93 Downloads
Detaljer

Länkar

Svenska föreningen för genetiska vägledare (SFGV)

Genetic Nurses & Genetics Counsellors (ESHG)

National Society of Genetic Counselors (USA)

Transnational alliance for genetic counseling