Rapport Sällsynta sjukdomar

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har publicerat rapporten Sällsynta sjukdomar – en möjlighet för svensk life science, som finns för nedladdning via myndighetens hemsida.