Onkogenetikdagarna, Linköping 15-16/11

Vänligen se följande information från Klinisk genetik i Linköping:

Hej kollegor!

Här kommer inbjudan och anmälan till det nationella Onkogenetiska mötet med fokus på bröstcancer. Mötet hålls den 15-16 november 2017 i Linköping!

Medarrangörer är RCC Sydöst. Var god se länkat program (med reservation för ändringar).

OBS! Sista anmälan 13/10.

Sprid gärna detta till andra intresserade kollegor –första dagen kommer vara ”öppen” för alla, den andra dagen är som vanligt reserverad som ett ”arbetsmöte” för den interna gruppen. Det kommer att finnas möjlighet för Falldiskussion, bidrag till detta skickas direkt till Dr Galvas Rojas: giovanni.galvis.rojas@regionostergotland.se

Som ni redan vet så har vi från i år inget bidrag via planeringsgruppsanslaget från Cancerfonden, eftersom det håller på att avvecklas. Detta innebär att vi kommer att ta ut en konferensavgift för gemensamma kostnader och att respektive klinik bekostar boende och resa. Resan behöver bokas av respektive deltagare.

Det finns reserverade hotellrum på Frimurarhotellet Scandic, som kan bokas i samband med anmälan.

För detaljerad information och anmälan: http://www.trippus.net/Onkogenetikdagarna2017

Varmt välkomna önskar Onkogenetiken i Linköping!

Riktlinjer feokromocytom paragangliom

Nationella rekommendationer för genetisk utredning av paragangliom/feokromocytom samt kontrollprogram för friska anlagsbärare av ett anlag i SDHx-, TMEM127 och MAX-generna har framtagits av Arbetsgruppen för endokrina buktumörer och godkänts av SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp:

Ärftligt feokromocytom paragangliom
Ärftligt feokromocytom paragangliom
Arftligt-feokromocytom-paragangliom_170627.pdf
1.1 MiB
634 Downloads
Detaljer

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) ska leverera ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat i svensk sjukvård. På längre sikt ska projektet, i samarbete med flera aktörer, utveckla en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin, med upp till 25 000 analyserade patientprover årligen. GMS har nyligen fått ekonomiskt stöd av SWElife för en förstudie.

GMS ordnar ett uppstartsmöte i Stockholm den 19 september 2017, och personer kopplade till deltagande sjukhus och universitet är välkomna att deltaga. Anmälan sker via denna länk.

Bifogad fil innehåller en sammanfattning av den ansökan som GMS skickade in till SWElife. Den som vill ta del av hela ansökan ombeds ta kontakt med projektledaren för GMS, Richard Rosenquist Brandell.

SWElife Genomic Medicine Sweden
SWElife Genomic Medicine Sweden
Swelife_Genomic-Medicine-Sweden.pdf
95.2 KiB
433 Downloads
Detaljer