Onkogenetikdagarna: ”Oncogenetics in the Precision Medicine Era”, Lund 14-15/11

SAVE THE DATE!

Onkogenetikdagarna 2018 avhålls i Lund den 14-15 november. Årets tema blir Oncogenetics in the Precision Medicine Era, och vi ser fram emot ett spännande möte där vi kommer att diskutera gränslinjen mellan molekylär patologi och onkogenetik, ett ämne som utvecklas i rask takt som en följd av möjligheterna som de nya sekvenseringsteknologierna ger.

Liksom tidigare år är den första dagen ett öppet möte med olika föreläsningar, och den andra dagen ett arbetsmöte för medlemmar i det onkogenetiska nätverket. Detaljerat program följer, men vi vill redan nu informera om att för den öppna mötesdagen onsdag 14 november så har vi glädjande nog fått in två för ämnet höggradigt relevanta internationella gästföreläsare:

Clare Turnbull är klinisk genetiker och professor i genomisk medicin vid ICR/QMUL i London. Hon har också en roll som Clinical Lead för cancergenetik och -genomik inom Genomics England och projektet 100’000 genomes. (Clare Turnbulls sida på Google Scholar)

Mark E. Robson är onkolog och forskare i cancergenetik vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York. MSKCC har tidigt etablerat breda genetiska analyser vid cancer, och Mark Robson har erfarenhet av över 30’000 somatiska genpaneler och c:a 7’000 hereditära genpaneler. Han är också ordförande i the Cancer Genetics Subcommittee vid American Society of Clinical Oncology. (Mark E. Robsons sida på Google Scholar)

Kurs ”Rare disease genomics”, Stockholm, 19-23/11

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet i Solna ger forskarutbildningskursen Rare disease genomics den 19-23 november 2018. Kursen lämpar sig för doktorander inom genetik samt för ST-läkare och sjukhusgenetiker under utbildning. Kursen går att söka även om man inte är doktorand på KI, men doktorander prioriteras enligt KIs regler. Sista ansökningsdatum är 15 maj 2018. För ytterligare information samt anmälan, se forskarutbildningskatalogen på KI.

Kurs för genetiska vägledare 15 hp, Lund

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom klinisk genetik och genetisk vägledning med start HT 2018 och avslut vårterminen 2019. Vid de kliniskt genetiska enheterna finns idag medarbetare som arbetar som genetiska vägledare, och denna kurs är ett led i att utveckla deras yrkesroll.

För ytterligare information och anmälan, se kursbladet:

Kursblad Klinisk Genetik Och Genetisk Vägledning HT2018 VT2019
Kursblad Klinisk Genetik Och Genetisk Vägledning HT2018 VT2019
Kursblad-klinisk-genetik-och-genetisk-vagledning_HT2018_VT2019.pdf
411.4 KiB
58 Downloads
Detaljer

DNA Day 2018

Inbjudan: Gymnasieelever välkomna att delta i en uppsatstävling om genetik. Inlämning senast 25 april 2018.
Årets tema: Diskutera rollen för genetisk testning inom sportens värld.
Information: På hemsidan www.dnaday.eu

‘Comment critically on the proper role (if any) of genetic testing in sport.’
Apart from describing immediate problems, you may also confront the paradox that while we celebrate the fact that a world champion athlete is one person in several billion, we disqualify them as soon as we discover why they are so exceptional.

Delta: Genom att skicka in en skriftlig essä (ca 750 ord) eller en 3 minuter lång video om ämnet, på engelska.
Vinst: De tre bästa uppsatserna och deras klasser vinner pengar.

Arrangemanget är en del av den Internationella DNA-dagen och sponsras av den europeiska föreningen för humangenetik – European Society of Human Genetics (www.eshg.org)

Till läraren: Denna tävling kan vara ett roligt sätt att öka kunskapen om genetik i Sverige och resten av världen. Mer information finns på hemsidan:  www.dnaday.eu.

The contest is open to students ages 15-19, who should submit their essays electronically between November 2017 and April 25, 2018 (Deadline for submission of the essays). Winning essays will be announced via the ESHG website by end of May/beginning of June as well as at the annual European Society meeting in Milan, Italy on June 19. The top three essays in each category will be awarded monetary prizes, one for the student and a second for the class/teacher. All students who submit an essay will receive a certification of participation.

DNA Day 2018 (utskriftsversion)
DNA Day 2018 (utskriftsversion)
DNA-Day-2018-utskriftsversion.pdf
139.0 KiB
70 Downloads
Detaljer